Depresja wśród młodzieży w województwie lubelskim — skala zjawiska

W ramach realizacji programu zdrowotnego Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16–17 lat został wykonany program badań diagnostycznych, mających na celu oszacowanie skali zjawiska występowania zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16—17 lat.

Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie młodzieży w wieku 16—17 lat, uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w województwie lubelskim, o liczebności N=624 respondentów (ta grupa młodzieży brała udział wyłącznie w anonimowych badaniach, nie uczestniczyła w programie profilaktycznym).

Główne wyniki (plik PDF, 351 kB) — Pełny raport z badań (plik PDF, 2,83 MB)

Program Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16—17 lat jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego.